Öğrenci Ali

Öğretmen Meltem

6-12 yaş sosyal medya kullanımı

6-8 yaş

9-10 yaş

11-12 yaş

Çocuklarımız ve Sosyal Medya

Sosyal medya fenomeni her yıl sürekli artan katılımı ile genç jenerasyonlardan, çocuk yaşlara inen bir ilgi ve katılım ile gündemde. Yapılan araştırmalarda 13 ile 17 yaş arasında bulunan çocukların %60’ının en az bir profile sahip olduğu ve günde 2 saat kadar bir süreyi sosyal ağlarda geçirdiği tespit edilmiş durumda.

Sosyal ağlar, günümüzde iş ve eğitim alanlarında da çeşitli imkan ve kolaylıklar sunmasının yanında özellikle gençleri bekleyen bir takım olumsuzluklarda içermektedir.
Ulusal ve uluslararası araştırmalarda özellikle ebeveyn ve okul yöneticilerinin aşağıda geniş ölçekli yaşanan problemlere göre sıralanmış bu olumsuzluklara dikkat etmesi yönünde uzmanlar her hafta farklı medya kaynakları ile araştırmalarını paylaşmakta ve farkındalık yaratma çabasındadırlar.

En çok olumsuzluk yaşanan durumlar

• “Cyber bullying” terimi altında internette sık sık duyulan sanal zorbalık
• Çocukların ve gençlerin olması gerekenden çok daha fazla bilgi paylaşması
• Çocuk istismarcılarına karşı bilinçsiz ve korunaksız olmaları
• İlerleyen yıllarda pişmanlık duyacakları bilgi, fotoğraf, medya paylaşmaları ve açıklamalarda bulunmaları
• Çok sık olarak yaş guruplarına uygun olmayan reklamlar ile karşılaşmaları
• Kimlik hırsızlarına karşı hedef olmaları
• Fiziksel ve akranları ile bütünsel aktivitelere az zaman ayırmaları ve anti sosyal davranışları farkında olmadan içselleştirmeleri

Öğrencilerinize ve öğretmenlerine özel, okulunuza ait sosyal ağ İletişime Geçin

Fikir ve tartışma

Öğrenciler, sosyal ağlar üzerinden okul çevresinde diğer öğrenciler ile bağlantılar kurarak fikir ve düşüncelerini açıklama ve tartışma durumlarında özgüven kazanır ve iletişim becerilerinin gelişmesi, yaşıt ve akranlarının ilgi alanlarını gözlemleme ve katılma eylemi gösterirler.

Yaratıcılık

Sosyal ağlar, çocukların yaratıcılıklarını, yeni fikirlerini paylaşabilecekleri ve paylaştıklarını her türlü medya ile destekleyebilecekleri zengin platformlardır. Bu paylaşımlar öğrenciler arasında cesareti arttırır ve takdir duygusunun gelişimine etki sağlar.

Teknoloji Kullanımı

Sosyal ağlar, tüm dünyada aktif olarak kullanılan ve sürekli geliştirilen platformlar olduğundan, teknolojinin hem yeniliklerini hem de kolaylıklarını barındırırlar. Öğrenciler, bu yeni iletişim çağında biz yetişkinlere oranla çok daha kolay adapte olur ve ilgi alanlarını ve öğrenme ortamını genişletirler.

Dünyaya entegre

Sosyal ağlar, çocukların bir sebeple uzakta kalan, aile, akraba, arkadaşları ile sürekli bağlantıda kalmasının kolay ve etkin bir yoludur. Aynı şekilde uluslararası dostlukların kurulabileceği ve “dünya vatandaşı” kavramına doğrudan fayda sağlayan bir araçtır.

İlgi alanları

Sosyal ağlar, özellikle belirli bir konuda uzman olmak isteyen, ilgilendiği hobi, spor, sanat vb uğraşlarda çevresinde akran bulamayan çocukların bir araya gelerek destekleyici bir birliktelik sağlamaları için uygun ortam hazırlar. Ortak zevklere ve hobilere sahip çocuklar bir araya kolayca gelirler.

Araştırma

Sosyal ağlar, sanılanın aksine yapılan araştırmalarda çocuklar/öğrenciler tarafından gerçek hayat/dünya ile karıştırılmamaktadır. Öğrenciler biz yetişkinlere göre sosyal ağları etkin öğrenim ve araştırma becerilerini arttırmak için efektif olarak kullanırlar.